Stt

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

MG Ea Nam

Dương Thị Hoa

Hiệu trưởng

02623506889

Nguyễn Thị Như Ý

Phó hiệu trưởng 1

0857797982

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lê Tam Quang

Kế toán

0985781247

Trần Thị Hoa

Văn thư

0842223679

2

MN Vàng Anh

Tống Thị Lan

Hiệu trưởng

01694264212

Võ Thu Như Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0969648439

Đỗ Thị Thanh Huyền

Chủ tịch CĐ

0972043817

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Kế toán

0942187393

 

Văn thư

 

3

MN Thiên Nga (Tư thục)

Huỳnh Thị Bích Nga

Hiệu trưởng

0907777127

Đoàn Thị Thu Hằng

Chủ tịch CĐ

01685580697

 

Phó hiệu trưởng 2

 

 

Kế toán

 

 

Văn thư

 

4

MN Thị Trấn Ea Drăng

Mai Thị Thanh

Hiệu trưởng

02623. 506.696

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Phó hiệu trưởng

01633926119

Đỗ Thị Kim Điền

Phó hiệu trưởng

02623. 776.336

Phạm Thị Hằng

Chủ tịch CĐ

0945859581

Niê Thúy Hiền

Kế toán

02623. 506.507

Quách Thị Ánh

Văn thư

0974995940

5

MN Hoa Phong Lan (Tư thục)

Hoàng Thị Lê

Hiệu trưởng

0814856668

 

Phó hiệu trưởng 1

 

 

Phó hiệu trưởng 2

 

 

Kế toán

 

 

Văn thư

 

6

MN Bình Minh

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu trưởng

0978 284 199

Phan Thị Nghinh

Phó hiệu trưởng 1

0912 791 176

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Đỗ Thị Lý Tình

Kế toán

0979 081 369

Nguyễn Vũ Phong

Văn thư

0986 307 565

7

MG Ea Ral

Nguyễn Thị The

Hiệu trưởng

0963080268

Phan Thị Hồng Mơ

Phó hiệu trưởng 1

0979975868

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nghiên Thị Hoa

Kế toán

0914.699579

Nguyễn Thị Dương

Văn thư

0946632227

8

MN Hoa Lan

Đặng Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0978731837

Đỗ Thị Dung

Phó hiệu trưởng

0988805516

Nguyễn Thị tuyết Nhung

Chủ tịch CĐ

0979638983

Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Kế toán

0919987402

 

Văn thư

 

9

MG Ea H'leo

Nguyễn Thị Lừng

Hiệu trưởng

0949128385

Lê Thị Ngọc Kim

Phó hiệu trưởng 1

0945865343

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán

0985309258

Lê Thị Sơn

Văn thư

0978738608

10

MN Hoa Hướng Dương

Dương Thị Dự

Hiệu trưởng

0982816806

Hà Thị Thuý

Phó hiệu trưởng 1

0988229557

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Bùi Thị Thu Ngân

Kế toán

0932502052

Bùi Thị Thu Ngân

Văn thư

0932502052

11

MG Cư Mốt

Đinh Thị Thu Hòa

Hiệu trưởng

0984222059

Từ Thị Kim Diện

Phó hiệu trưởng

01699479704

Trần Thị Thu

Chủ tịch CĐ

0989447835

Trần Thị Phương

Kế toán

01664430633

Lê Thị Lam

Văn thư

01637366334

12

MG Ea Wy

Hà Thị Bích Hằng

Hiệu trưởng

0982263668

Đinh Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng 1

0362398991

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lưu Thị Bích Hồng

Kế toán

0902682070

Đặng Thị Thu Hương

Văn thư

0965412686

13

MG Tuổi Ngọc

Trần Thị Hòe

Hiệu trưởng

02623506799

Hoàng Thị Nga

Phó hiệu trưởng 1

02623506157

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nguyễn Thị Khánh Hồng

Kế toán

02623506235

Hứa Thị Thắm

Văn thư

0941589248

14

MG Hoa Cúc

Vũ Thị Toan

Hiệu trưởng

0944928811

Nguyễn Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng

0968062162

Võ Thị Lan Anh

Chủ tịch CĐ

01687931039

Nguyễn T Tuyết Thanh

Kế toán

0989297599

 

Văn thư

 

15

MN Hoa Mai

Nguyễn Thị Tám

Phó hiệu trưởng

0913857419

Phạm Thị Hà

Phó hiệu trưởng

0968807476

Trần Thị Thu Hà

Chủ tịch CĐ

0965228144

Lương Thị Thúy

Kế toán

0972082554

 

Văn thư

 

16

MG Ea Tir

Nguyễn Thị Huệ

Hiệu trưởng

02626284999

Phạm Thị Lý

Phó hiệu trưởng 1

0984965954

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Võ Thị Thúy Hằng

Kế toán

0949723325

 

Văn thư

 

17

MN Hoa Pơ Lang

Đinh Thị Nhung

Hiệu trưởng

0372460643

Đặng Thị Hà

Phó hiệu trưởng 1

0975833780

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Trần Thị Thanh Nhàn

Kế toán

0985137147

 

Văn thư

 

18

MG Hoạ My

Nguyễn Thị Chiên

Hiệu trưởng

0987178627

Trương Thị Hà

Phó hiệu trưởng 1

0975195452

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lại Thị Hảo

Kế toán

0978553206

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Văn thư

0985132799

19

MN Hoa Sen

Nguyễn Thị Phuơng Thảo

Hiệu trưởng

01639039324

Nguyễn Thị Như Ý

Phó hiệu trưởng

01673005705

Lô Thị Hiệp

Chủ tịch CĐ

01652860682

Lê Công Bằng

Kế toán

0987911465

Lê Thị Minh Thúy

Văn thư

01644444696

20

MG Ea Sol

Phạm Thị Nhung

Hiệu trưởng

0982463558

Nguyễn Thị Tuyến

Phó hiệu trưởng 1

0388790800

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nguyễn Đức Tài

Kế toán

0979301842

 

Văn thư

 

21

MG Ea Hiao

Đinh Thị Hồng Dương

Hiệu trưởng

0368119979

Bùi Thị Mỹ My

Phó hiệu trưởng 1

0395719718

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Võ Thị Phượng

Kế toán

0977647743

Bùi Thị Vân

Văn thư

0984317139

1

TH Lê Duẩn

Nguyễn Công Sương

Hiệu trưởng

02623706404

Lê Thanh Mẫn

Phó hiệu trưởng 1

02623506658

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Vũ Thị Nga

Kế toán

0984090403

 

Văn thư

0949708759

2

TH Nguyễn Thị Minh Khai

LÊ THỊ THU THỦY

Hiệu trưởng

0917692227

MAI THỊ MINH

Phó hiệu trưởng 1

0905789500

 

Phó hiệu trưởng 2

 

BÙI THỊ SƯƠNG

Kế toán

0976781322

BÙI THỊ SƯƠNG

Văn thư

 

3

TH Đam San

Nguyễn Đức Hồng

Hiệu trưởng

0914086938

Phạm Thị Tươi

Phó hiệu trưởng 1

0398523800

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Cao Thị Thanh Phương

Kế toán

0963931679

 

Văn thư

0963931679

4

TH Thuần Mẫn

Trần Thị Thu Hồng

Hiệu trưởng

03354345544

Nguyễn Thị Loan

Phó hiệu trưởng 1

02623705068

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán

0943477680

Trần Thị Vân

Văn thư

0838054448

5

TH Kim Đồng

Lê Thị Hồng Lý

Hiệu trưởng

0978136272

Nguyễn Thị Lý

Phó hiệu trưởng 1

0905720468

Phạm Việt Hưng

Phó hiệu trưởng 2

0935493078

Lại Thị Minh

Kế toán

0923385931

Bùi Thị Thanh Hoa

Văn thư

0944581212

6

TH Lý Tự Trọng

Lại Thị Phượng

Hiệu trưởng

0948406679

Nguyễn Thị Minh Khai

Phó hiệu trưởng 1

0947289579

Nguyễn Thị Thơ

Phó hiệu trưởng 2

0944431179

Đặng Thị Mỹ Hạnh

Kế toán

0949594556

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Văn thư

0919371204

7

TH Nơ Trang Lơng

Nguyễn Thị Mến

Hiệu trưởng

02623706069

Tiêu Thị Tú Nga

Phó hiệu trưởng 1

02623706309

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Phạm Văn Đảng

Kế toán

02623506088

Phạm Văn Đảng

Văn thư

02623506089

8

TH Nguyễn Viết Xuân

Lê Văn Minh

Hiệu trưởng

0905906147

Nguyễn Văn Linh

Phó hiệu trưởng 1

0979273903

Nguyễn Thị Minh Hà

Phó hiệu trưởng 2

0978185863

Lê Thị Thùy

Kế toán

0982239204

Lê Thị Minh Thúy

Văn thư

0972640461

9

TH Lê Văn Tám

Phan Công Thành

Hiệu trưởng

0949742040

Ngô Khánh Toàn

Phó hiệu trưởng 1

0986137270

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Bùi Thị Bích Lợi

Kế toán

0918613004

Phạm Thị Mỹ Kiều

Văn thư

0979178818

10

TH Phan Bội Châu

Nguyễn Tất Kỳ

Hiệu trưởng

0987095998

Nguyễn Trọng Thịnh

Phó hiệu trưởng 1

0978652630

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Đậu Thị Minh

Kế toán

0965762562

Đậu Thị Minh

Văn thư

0965762562

11

TH Nguyễn Bá Ngọc

Đoàn Văn Như

Hiệu trưởng

02623500368

Dương Kim Hồng

Phó hiệu trưởng 1

02623500168

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lê Thị Chính

Kế toán

02623500879

Lê Thị Chính

Văn thư

02623500879

12

TH Nguyễn Huệ

Dương Kim Hồng

Hiệu trưởng

02623500168

RCăm Y Lir

Phó hiệu trưởng 1

0366137321

 

 

 

Hồ Lợi

Kế toán

0984949867

Nguyễn Thị Yên

Văn thư

0977651660

13

TH Ea H'leo

Nguyễn Văn Tân

Hiệu trưởng

0976782884

Đinh Thị Yên Ba

Phó hiệu trưởng 1

0869014455

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Hà Thị Diên Hồng

Kế toán

0973845233

Hà Thị Diên Hồng

Văn thư

0973845233

14

TH Phan Chu Trinh

Trần Đình Quế

Hiệu trưởng

0385578072

Lê Văn Nam

Phó hiệu trưởng 1

0365675754

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Phạm Ngọc Ánh

Kế toán

0947410202

Nông Thị Cẩm Thúy

Văn thư

0838835566

15

TH Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trần Quân

Hiệu trưởng

0856513279

Bùi Văn Dũng

Phó hiệu trưởng 1

0842705557

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Bùi Thị Phương Đông

Kế toán

 

 

Văn thư

 

16

TH Bùi Thị Xuân

Lê Văn Sửu

Hiệu trưởng

02623706115

Lê Doãn Thái

Phó hiệu trưởng

02623706866

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nghiên Thị Hoa

Kế toán

0914699579

 

Văn thư

 

17

TH Ea Wy

Nguyễn Văn Phung

Hiệu trưởng

02623506427

Nguyễn Văn Hùng

Phó hiệu trưởng 1

02623504555

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Bùi Quang Nhật

Kế toán

 

 

Văn thư

 

18

TH Trần Quốc Toản

Mai Thị Phương Thu

Hiệu trưởng

02623506007

Hồ Xuân Á

Phó hiệu trưởng 1

02623706406

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Võ Thị Kiều Diễm

Kế toán

0772520929

 

Văn thư

 

19

Th Võ Thị Sáu

 

Hiệu trưởng

 

Vũ Thị Tuyết

Phó hiệu trưởng 1

0366128181

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Bùi Thị Hoa

Kế toán ( Hợp đồng )

0947053738

Lê Thái Mỹ Hạnh

Văn thư

 

20

TH Lê Đình Chinh

Phạm Đình Kiệm

Hiệu trưởng

0944471006

Lê Thị Vân

Phó hiệu trưởng 1

0931636738

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lưu Thị Hạnh

Kế toán

0354671338

Nguyễn Mạnh Hùng

Văn thư

0356684052

21

TH Ea Khăl

Đoàn Hữu Việt

Hiệu trưởng

02623600078

Nguyễn Thị Minh Chường

Phó hiệu trưởng 1

02623910270

Nguyễn Hoàng Phương

Phó hiệu trưởng 2

02623910260

Lê Thị Minh Hiếu

Kế toán

0946416995

 

Văn thư

 

22

TH Cư Ktây

Phạm Năng Cương

Hiệu trưởng

02623506566

Hà Minh Luyện

Phó hiệu trưởng 1

02623702367

Nguyễn Trường Trung

Phó hiệu trưởng 2

02623706284

Hoàng Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0986369927

Nguyễn Thị Hồng

Văn thư

0396378656

23

TH Ea Tir

Nguyễn Văn Trát

Hiệu trưởng

02626268749

Nông Quốc Khánh

Phó hiệu trưởng 1

02626269749

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Trần Thị Việt Hà

Kế toán

0975326256

 

Văn thư

 

24

TH ĐliêYang

Mai Chí Bắc

Hiệu trưởng

02623506663

Phan Quang Dương

Phó hiệu trưởng 1

02623507684

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lại Thị Nhạn

Kế toán

0915777148

Ngô Thị Mỹ Linh

Văn thư

0943020009

25

TH Nguyễn Trãi

Phạm Văn Đính

Hiệu trưởng

0985781203

Lê Thị Mai Tuyết

Phó hiệu trưởng 1

0934995885

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Bùi Thị Hường

Kế toán

0948739494

Trần Thị Thu Bắc

Văn thư

0933777245

26

TH Nguyễn Khuyến

Quách Đình Bảo

Phó hiệu trưởng

0262 3506574

Hồ Huy Anh

Phó hiệu trưởng

0941 062527

Đàm Văn Thuần

Chủ tịch Công đoàn

0168 5820366

Võ Thị Hạnh

Kế toán

0905 49 7889

 

Văn thư

 

27

TH Ea Sol

Nguyễn Thị Huệ

Hiệu trưởng

0976761669

Đặng Thị Hoài Thu

Phó hiệu trưởng

0334748763

Đặng Thị Cúc Hoa

TBTV

0962103870

Trần Thị Xuân

KT-VT

0948115393

Đinh Ngọc Phong

Y tế

0943416009

28

TH Nơ Trang Gưh

Ngô Văn Bẩy

Hiệu trưởng

02623706660

Nay H' Hiên

Phó hiệu trưởng 1

0987928982

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lương Thủy Tiên

Kế toán

0947479010

Nguyễn Thị Hoài

Văn thư

0978197899

29

TH Trần Quốc Tuấn

Bùi Trọng Vụ

Hiệu trưởng

0913750679

Hà Văn Trung

Phó hiệu trưởng 1

0911870002

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Phan Thị Hợi

Kế toán

0977020033

Phan Thị Hợi

Văn thư

0977020033

30

TH Ea Hiao

Mai Anh Tuấn

Hiệu trưởng

02623706469

Lê Thị Huyền

Phó hiệu trưởng 1

0384776579

Đào Đức Hoàng

Kế toán

02623919292

 

 

 

 

Văn thư

 

31

TH Lê Lai

Trần Văn châu

Hiệu trưởng

02623506806

Lê Ngọc Lương

Phó hiệu trưởng 1

0988308108

Hồ Thị Dương

Phó hiệu trưởng 2

0944834147

Nguyễn Xuân Minh

Kế toán

02623506379

Lê Thị Kim Liên

Văn thư

0982367682

1

THCS Lê Hồng Phong

Võ Thành Khuyên

Hiệu trưởng

02603706579

Hoàng Quế Anh

Phó hiệu trưởng 1

02626528900

Trương Anh Tuấn

Phó hiệu trưởng 2

02623706579

Phạm Thị Mỹ Hồng

Kế toán

02623919974

Nguyễn Thị Hiên

Văn thư

0972307034

2

THCS Lê Quý Đôn

Nguyễn Quốc Thái

Hiệu trưởng

02623501919

Đặng Trung Chính

Phó hiệu trưởng 1

02623502008

Nguyễn Duy Ngân

Phó hiệu trưởng 2

02063506460

Nguyễn Thị Kim Yến

Kế toán

02623509988

Đào Thị Thiệp

Văn thư

0818737260

3

THCS Ngô Quyền

Nguyễn Thị Vy Thanh

Hiệu trưởng

0979699929

Lại Văn Quảng

Phó hiệu trưởng 1

0389918265

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Trần Thị Tươi

Kế toán

0986137765

Võ Thị Ba

Văn thư

0366137722

4

THCS Nguyễn Văn Trỗi

Hoàng Tuyển

Hiệu trưởng

0978455649

Nguyễn Văn Tiết

Phó hiệu trưởng 1

0973376052

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Trịnh Thị Nhàn

Kế toán

0919506525

Lê Thị Sơn

Văn thư

0978738608

5

PTDT Nội trú

Hoàng Thị Tuyết

Hiệu trưởng

0965287700

Nguyễn Hữu Lâm

Phó hiệu trưởng 1

02623500038

H' Sra Ksơr

Phó hiệu trưởng 2

02623912221

Phan Thị Trang

Kế toán

0979181844

Đặng Thị The

Văn thư

0949356676

6

THCS Nguyễn Du

Trần Quang Thái

Hiệu trưởng

02623606196

Tông Thị Liễu

Phó hiệu trưởng 1

02603706622

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó hiệu trưởng 2

02603506151

Dương Thị Minh Thuần

Kế toán

0986137798

Nguyển Thị Chăn Thi

Văn thư

02603706234

7

THCS Chu Văn An

 

Hiệu trưởng

 

Lê Ngọc Huấn

Phó hiệu trưởng 1

0967328579

Nguyễn Thanh Lãm

Phó hiệu trưởng 2

0388403503

Hồ Lợi

Kế toán

0985309033

Phan Thị Mỹ

Văn thư

0976268068

8

THCS Ngô Mây

Phan Văn An

Hiệu trưởng

02623600009

Lê Doãn Nhật

Phó hiệu trưởng 1

0384869279

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kế toán

0968720167

Bùi Thị Vũ

Văn thư

0372906326

9

THCS Tô Hiệu

Ngô Tuấn Khiêm

Hiệu trưởng

02628562555

Trần Ngọc Anh

Phó hiệu trưởng 1

0916597479

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lê Trình Thu Sương

Kế toán

02623701284

Nguyễn Thị Nguyệt

Văn thư

0974455872

10

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

Hiệu trưởng

02623506422

Phạm Thị Liễu

Phó hiệu trưởng 1

0977275036

Nguyễn Đức Đạo

Phó hiệu trưởng 2

0982570084

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Kế toán

0989813207

Lê Thị Oanh

Văn thư

0976188757

11

THCS Hoàng Văn Thụ

Trần Định

Hiệu trưởng

0919925974

Lê Văn Hoàng

Phó hiệu trưởng 1

0389197234

 

Phó hiệu trưởng 2

02623702067

Phạm Thanh Phúc

Kế toán

0986865455, 02623506089

Trần Thị Lệ Quyên

Văn thư

0913381607

12

THCS Hùng Vương

Lê Mừng

Hiệu trưởng

02023506030

Nguyễn Thị Bích Hằng

Phó hiệu trưởng 1

0985862155

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Lê Đức Thọ

Kế toán

02623265577

Trương Thị Mỹ Lượng

Văn thư

0399456459

13

THCS Bế Văn Đàn

Đinh Kha Duy Kha

Hiệu trưởng

02623506679

Nguyễn Văn Hùng

Phó hiệu trưởng 1

0968880101

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Võ Thị Chi Lê

Kế toán

0978731226

Hà Nguyễn Yến Phụng

Văn thư

0983042611

14

THCS Vừ A Dính

Dương Văn Tú

Hiệu trưởng

02623500179

Trần Sơn Hạt

Phó hiệu trưởng 1

0262506122

 

Phó hiệu trưởng 2

 

Huỳnh Thị Kim Chung

Kế toán

0356026446

Nguyễn Đăng Tánh

Văn thư

 

15

THCS Y Jut

Nguyễn Thị Hằng

Hiệu trưởng

0623506060

Phạm Thị Thanh Tuyết

Phó hiệu trưởng 1

0623506133

Nguyễn Văn Quang

Phó hiệu trưởng 2

0985260506

Đoàn Thị Khoa

Kế toán

02623912967

Phạm Thị Bích Son

Văn thư

0963002044

16

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trần Hậu Hải

Hiệu trưởng

02623706459

Trần Quang Đương

Phó hiệu trưởng 1

02623912954

Nguyễn Thị Hương

Phó hiệu trưởng 2

02623912961

Trần Thị hà

Kế toán

0978664982

Mai thị Đông

Văn thư

0981197781

17

THCS Lê Lợi

Nguyễn Thị Xuân Lai

Hiệu trưởng

02623506040

Nguyễn Tấn Hoàng

Phó hiệu trưởng 1

02623919985

Nguyễn Văn Đông

Phó hiệu trưởng 2

02623506565

Phan Long Phước

Kế toán

02623701866

Nguyễn Thị Hạnh

Văn thư

0338274424

18

TH-THCS Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Kỹ Thuật

Hiệu trưởng

02623506268

Lê Văn Yên

Phó hiệu trưởng

02623506655

Lê Viêt Cường

PTCM

0978492289

Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán

0357630667

Nguyễn Thị Đoan Trang

Văn thư

0834592529