Thứ ba, 16/10/2018 15:44:19

Lịch công tác 7-13/5/2018

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 7/5

- Họp Đảng uỷ viên (chiều)
- Kiểm tra công tác Đội
- Họp tiếp xúc cử tri

- UBND huyện
- Các trường xã Ea H"leo
- Xã Ea Răl

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn
- Đ/c Chinh

Thứ 3 8/5

- Làm việc với đoàn của tỉnh KT đk thành lập trường PTTH Võ Văn Kiệt
- Dự họp (chiều)
- Kiểm tra hồ sơ KĐCLGD

- Xã Ea Khăl
- UBND huyện
- TH Thuần Mẫn

- Đ/c Hoà
- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Anh

Thứ 4 9/5

- Làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCCC
- Dự hội nghị về dạy học 2 buổi/ngày

- Phòng GD
- Sở GD

- Đ/c Viễn, Quang
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 5 10/5

- Họp hiệu trưởng THCS

- Phòng GD

- LĐ, CV

Thứ 6 11/5

- Kiểm tra hồ sơ KĐCLGD

- THCS Nguyễn Văn Trỗi

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 7 12/5

 

 

 

CN 13/4

 

 

 


Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 13/8

- Dự họp (chiều)
- Kiểm tra ĐK thành lập lớp MG tư thục (chiều)

- UBND huyện
- Xã Ea Hiao

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Thu

Thứ 3 14/8

- Đi công tác (sáng)
- Quản lý lớp bồi dưỡng pháp luật
- Họp cơ quan (14h)

- THCS Chu Văn An
- Nhà VH
-

- Đ/c Hoà, Đảng
- Đ/c Anh

Thứ 4 15/8

- Dự họp (sáng)

- Quản lý lớp bồi dưỡng pháp luật

- TTGDTX

- Nhà VH

- Đ/c Viễn

- Đ/c Quang

Thứ 5 16/8

- Tập huấn công tác chính trị, tư tưởng

 - TP BMT

 - Đ/c Quang

Thứ 6 17/8

- Ban tổ chức hội thi ứng dụng CNTT huyện (sáng)
- Tập huấn thông tư 22

- UBND huyện
- Phòng GD

- Đ/c Hoà
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 7 18/8

 

 

 

CN 19/8

 

 

 

Lịch công tác 13-19/8/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 4/6

 

 

 

Thứ 3 5/6

- Đi công tác (sáng)
- Họp hiệu trưởng các trường VNEN (chiều)
- Tập huấn CNTT (2 ngày)

- Xã Ea Wy
- Phòng GD
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Chinh
- Đ/c Chinh
- Đ/c Thái Châu

Thứ 4 6/6

 

 

 

Thứ 5 7/6

- Dự hội nghị Khen thưởng (sáng)
- Tập huấn CNTT (2 ngày)

- UBND huyện
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Hoà
- Đ/c Công

Thứ 6 8/6

 

 

 

Thứ 7 9/6

 

 

 

CN 10/6

 

 

 

Lịch công tác 4-10/6/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 30/7

- Họp đánh giá hiệu trưởng (chiều)
- Họp nông thôn mới (chiều)
- Nghỉ phép (hết tuần)

- UBND huyện
- Phòng nông nghiệp

- Đ/c Hoà
- Đ/c Quang
- Đ/c Thu

Thứ 3 31/7

 

 

 

Thứ 4 1/8

- Tập huấn giáo dục địa phương
- Khắc khuôn dấu cơ quan

- TP BMT
- C.A tỉnh

- Đ/c Anh, Công
- Đ/c Châu

Thứ 5 2/8

- Tập huấn ma trận đề (3 ngày)

 - TP BMT

 - Đ/c Công

Thứ 6 3/8

 

 

 

Thứ 7 4/8

 

 

 

CN 5/7

 

 

 

Lịch công tác 31/7-05/8/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 9/4

- Kiểm tra đk mở lớp tư thục (chiều)
- Tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ

- CSMN tư thục
- Nông trường CS Ea Khăl

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Quang, Thu

Thứ 3 10/4

- Dự tập huấn (ngày 10,11/4)
- Kiểm tra

- Sở GD
- TH Lê Lai

- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh, Đảng

Thứ 4 11/4

- Dự họp (sáng)
- Dự Đại hội LĐLĐ tỉnh

- UBND huyện
- LĐLĐ tỉnh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Chinh

Thứ 5 12/4

- Dự lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới(sáng)
- Làm  việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh
- Kiểm tra
- Dự tập huấn (ngày 12,13/4)

- Xã Ea Nam
- UBND huyện
- TH-THCS Hoàng Hoa Thám
- Sở GD

- Đ/c hoà, Quang
- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh

Thứ 6 13/4

- Họp xây dựng kế hoạch tuyển sinh

- PGD

- Đ/c Viễn, Anh, Công, Thu, Đảng

Thứ 7 14/4

 

 

 

CN 15/4

 

 

 

Lịch công tác 9-15/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 26/02

 

 

 

Thứ 3 27/02

- Họp Nông thôn mới

- Xã Ea Wy

- Đ/c Chinh

Thứ 4 28/02

- Tập huấn công tác thư viện

- Họp Nông thôn mới

- PGD

- Xã Ea Ral

- Đ/c Chinh, Anh

- Đ/c Chinh

Thứ 5 01/03

- Tập huấn PP dạy học tích cực (2 ngày)

- PGD

- Đ/c Chinh

Thứ 6 02/03

 

 

 

Thứ 7 03/03

 

 

 

CN 04/03

 

 

 

Lịch công tác từ 26/02-04/03/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 9/7

- Chấm phúc khảo tuyển sinh PTDT Nội trú (chiều)
- Tập huấn (04 ngày)

- PTDT Nội trú
- TP BMT

- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 3 10/7

- Dự họp (sáng)
- Giao ban công tác khuyến học

- UBND huyện
- Sở GD

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn

Thứ 4 11/7

- Dự họp (cả ngày)
- Xét tuyển sinh lớp 6 PTDT Nội trú

- Huyện uỷ
- PTDT nội trú

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 12/7

 

 

 

Thứ 6 13/7

 

 

 

Thứ 7 14/7

 

 

 

CN 15/7

 

 

 

Lịch công tác (9-14/7/2018)

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 8/10

- Dự họp (chiều)
- Học trung cấp LLCT (hết tuần)

- UBND huyện
- TT Chính trị huyện

- Đ/c Hoà
- Đ/c Chinh

Thứ 3 9/10

 

 

 

Thứ 4 10/10

- Dự Hội nghị CNCCVC

- Các trường

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 11/10

- Tham gia đoàn Đánh giá ngoài của Sở GDĐT

 - Huyện Krông Buk

 - Đ/c Viễn

Thứ 6 12/10

 

 

 

Thứ 7 13/10

 

 

 

CN 14/10

 

 

 

Lịch công tác từ 8-14/10/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 14/5

 

 

 

Thứ 3 15/5

- Họp hiệu trưởng cấp tiểu học

- Phòng GD

- LĐ, CV

Thứ 4 16/5

- Kiểm tra hồ sơ xét TN THCS
- Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới
- Tập huấn

- Các trường THCS
- Xã Ea Wy
- Sở GD

- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh
- Đ/c Thu

Thứ 5 17/5

- Kiểm tra hồ sơ xét TN THCS
- Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới

- Các trường THCS
- Xã Ea Ral

- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh

Thứ 6 18/5

- Họp hiệu trưởng cấp mầm non

- Phòng GD

- LĐ, CV

Thứ 7 19/5

 

 

 

CN 20/4

 

 

 

Lịch công tác 14-20/5/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 3/9

- Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3 4/9

- Dự họp (sáng)

- UBND huyện

- Đ/c Hoà

Thứ 4 5/9

- Dự khai giảng năm học 2018-2019 (sáng)

- Các trường

- LĐ, CV

Thứ 5 6/9

 

 

 

Thứ 6 7/9

- Tập huấn phần mềm VNEdu

- Phòng GD

 

Thứ 7 8/9

 

 

 

CN 9/9

 

 

 

Lịch công tác từ 03-09/8/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 18/6

- Họp xét đánh giá HT, PHT
- Nghỉ phép

- Phòng GD
-

- LĐ, CV
- Đ/c Anh

Thứ 3 19/6

- Thẩm định đề án việc làm (2 ngày)
- Dự bế mạc trại sáng tác VHNT (sáng)
- Họp công tác tuyển sinh (sáng)
- Dự đại hội nông dân (sáng)

- UBND huyện
- UBND huyện
- PTDT Nội trú
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Hoà
- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh

Thứ 4 20/6

- Họp Nông thôn mới (sáng)
- Dự tiếp xúc cử tri (sáng)
- Kiểm tra điều kiện thành lập lớp MG tư thục
- Dự lễ phát động tháng hành động Vì môi trường

- UBND huyện
- Xã Ea Khăl
- Xã Ea Răl
- Xã Ea Wy

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn
- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 5 21/6

 

 

 

Thứ 6 22/6

- Họp giao ban công tác khuyến học

- Huyện Krông Buk

- Đ/c Hoà

Thứ 7 23/6

 

 

 

CN 24/6

 

 

 

Lịch công tác 18-24/6/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 6/8

- Họp BTC lớp chính trị hè (sáng)
- Họp trực tuyến với Chính phủ về Chống bạo hành trẻ em (sáng)
- Khảo sát xây dựng trường mầm non (sáng)
- Họp BCH Đảng uỷ (chiều)

- Phòng GD
- TT Viettel huyện
- Xã Ea Nam
- Huyện uỷ

- BTC
- Đ/c Viễn
- Đ/c Chinh
- Đ/c Hoà

Thứ 3 7/8

 

 

 

Thứ 4 8/8

 

 

 

Thứ 5 9/8

- Họp xây dựng đề án xắp sếp trường lớp
- Tập huấn tăng cường Tiếng Việt

 - Sở Giáo dục
 - Phòng Giáo dục

 - Đ/c Hoà
 - Đ/c Chinh, Anh

Thứ 6 10/8

- Tập huấn Giáo dục địa phương

- TH Kim Đồng

- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 7 11/8

- Tập huấn "Trải nghiệm sáng tạo"

- Sở Giáo dục

- Đ/c Viễn, Công

CN 12/8

 

 

 

Lịch công tác từ 06-12/8/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 2/4

- Học quân sự (cả tuần)

 

- Đ/c Thu, Quang

Thứ 3 3/4

- Đưa đoàn dự thi HSG lớp 9 cấp tỉnh (ngày 3-4/4)
- Kiểm tra chuyên đề (ngày 3-5/4)

- TP BMT
- Các trường TH

- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh, Đảng

Thứ 4 4/4

- Dự hội nghị phổ biến NQ 19/NQ-TW (sáng)

- UBND huyện

- Đ/c Hoà

Thứ 5 5/4

- Dự họp (sáng)
- Kiểm tra chuyên đề

- UBND huyện
- Các trường THCS

- Đ/c Hoà
- Viễn, Công

Thứ 6 6/4

 

 

 

Thứ 7 7/4

 

 

 

CN 8/4

 

 

 

Lịch công tác 2-8/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 25/6

- Ra đề thi tuyển sinh lớp 6 trường PTDT Nội trú
- Nghỉ phép (hết tuần)

- PTDT Nội trú

- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Anh

Thứ 3 26/6

 

 

 

Thứ 4 27/6

- Giảm sát thi, chấm thi tuyển sinh lớp 6 trường PTDT Nội trú (3 ngày)

- PTDT Nội trú

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 28/6

- Họp chi bộ (sáng)
- Dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (chiều)

 -
 - LĐLĐ huyện

 -
 - Đ/c Chinh

Thứ 6 29/6

 

 

 

Thứ 7 30/6

 

 

 

CN 1/7

 

 

 

Lịch công tác từ 25/6-01/7/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 11/6

- Nghỉ phép

 

- Đ/c Anh

Thứ 3 12/6

- Dự họp (cả ngày)

- UBND huyện

- Đ/c Hoà

Thứ 4 13/6

 

 

 

Thứ 5 14/6

- Họp xét thi đua năm học 2017-2018 (ngày 14,15/6)

 

- Hội đồng thi đua

Thứ 6 15/6

 

 

 

Thứ 7 16/6

 

 

 

CN 17/6

 

 

 

Lịch công tác 11-17/6/2017

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 24/9

- Dự họp (sáng)
- Dự lễ Trung thu Buôn kết nghĩa (chiều)
- Họp tổng kết chiến dịch hè 2018 (chiều)
- Tập huấn chuyên môn (hết tuần)

- UBND huyện
- Buôn Briêng B, Ea Nam
- UBND huyện
- Phòng GD

- Đ/c Hoà
- Đ/c Hoà, Quang
- Đ/c Viễn
- Đ/c Viễn, Công

Thứ 3 25/9

- Dự họp

- Sở Giáo dục

- Đ/c Chinh

Thứ 4 26/9

- Tập huấn Tiếng Anh

- Sở GD

- Đ/c Thu

Thứ 5 27/9

- Kiểm tra xây dựng trường chuẩn QG

 - MN Hoa Hướng Dương

 - Đ/c Chinh, Thu

Thứ 6 28/9

 

 

 

Thứ 7 29/9

 

 

 

CN 30/9

 

 

 

Lịch công tác từ 24-30/9/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/7

- Kiểm tra đk thành lập lớp MG tư thục (chiều)

- Xã Đliê Yang

- Đ/c Viễn, Thu

Thứ 3 17/7

 

 

 

Thứ 4 18/7

- Họp HĐND (2 ngày)
- Nghỉ phép (hết tuần)

- UBND huyện

- Đ/c Hoà
- Đ/c Thu

Thứ 5 19/7

 

 

 

Thứ 6 20/7

- Tập huấn phần mềm hoá đơn điện tử

- Phòng Giáo dục

- Đ/c Hoà, Quang, Châu

Thứ 7 21/7

 

 

 

CN 22/7

 

 

 

Lịch công tác (16-22/7/2018)

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 26/3

- Nộp hồ sơ thi HSG lớp 9

- SGD

- Đ/c Công

Thứ 3 27/3

- Kiểm tra
- Nộp hồ sơ thi Vẽ tranh

- THCS N.B.Khiêm
- SGD

- Đ/c Viễn, Đảng, Công, Quang
- Đ/c Thu

Thứ 4 28/3

- Dự họp
- Dự họp
- Dự khai mạc hội thi GVCN giỏi
- Làm việc với đoàn Kiểm tra của SGDĐT

- SGD
- PTDT Nội trú
- SGD
- Phòng GD

- Đ/c Hoà, Công
- Đ/c Viễn
- Đ/c Chinh
- Đ/c Anh

Thứ 5 29/3

- Họp chi bộ, cơ quan
- Tập huấn kế toán

- Phòng GD
- Phòng GD

-
- Phòng GD

Thứ 6 30/3

- Tập huấn
- Tham gia đoàn giám sát của HĐND huyện
- Hiến máu nhân đạo

- Sờ GD
- PTDT nội trú
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Hoà, Châu
- Đ/c Viễn
- Đ/c Viễn, Công, Quang

Thứ 7 31/3

 

 

 

CN 1/4

 

 

 

Lịch công tác từ 26/3-01/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 05/02

 

 

 

Thứ 3 06/02

- Tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp huyện (từ 06-08/02/2018)

- Nhà văn hoá, Trường PTDT nội trú, Hồ bơi FiFa, Phòng GD

- BTC

Thứ 4 07/02

 

 

 

Thứ 5 08/02

- Bế mạc Hội khoẻ phù đổng (15h30)

- Nhà Văn hoá

- BTC

Thứ 6 09/02

 

 

 

Thứ 7 10/02

 

 

 

CN 11/02

 

 

 

Lich công tác 05-11/02/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch công tác 16-22/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 19/3

- Dự họp (chiều)
- Kiểm tra

- UBND huyện
- THCS Vừ A Dính

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công

Thứ 3 20/3

- Họp BTC thi Vẽ tranh cho HSMN (9h)
- Kiểm tra

- PGD
- TH Ea Tir

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh, Anh, Quang, Đảng

Thứ 4 21/3

- Dự họp (sáng)
- Tập huấn phần mềm quản lý Ngân hàng đề thi

- UBND huyện
- PGD

- Đ/c Hoà
- Đ/c Chinh, Anh, Quang

Thứ 5 22/3

- Làm việc với đoàn khảo sát nước sạch

- Các trường TH

- Đ/c Anh

Thứ 6 23/3

- Dự họp
- Tổ chức thi Vẽ tranh cho HSMN
- Kiểm tra

- Sở GD
- MN Thị trấn
- TH NVX, LVT

- Đ/c Hoà, Anh, Công
- Đ/c Viễn, Thu, Quang
- Đ/c Chinh, Anh, Đảng, Quang

Thứ 7 24/3

 

 

 

CN 25/3

 

 

 

Lịch công tác từ 19-25/3/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 23/4

- Kiểm tra chuyên đề

- Làm việc với đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT

- THCS Ngô Mây

- TH Phan Bội Châu

- Đ/c Viễn, Công

- Đ/c Anh

Thứ 3 24/4

- Chấm SKKN (ngày 24,26,27/4)

- Kiểm tra hồ sơ kiểm định

- Phòng GD

- MG Tuổi Ngọc

- LĐ, CV

- Đ/c Viễn, Thu

Thứ 4 25/4

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

Thứ 5 26/4

- Dự họp

- Kiểm tra hồ sở kiểm định

- UBND huyện

- TH Đliê Yang

- Đ/c Hoà

- Đ/c Viễn, Anh

Thứ 6 27/4

 - Kiểm tra hồ sơ kiểm định

- MG Ea Wy

 - Đ/c Viễn, Thu

Thứ 7 28/4

 

 

 

CN 29/4

 

 

 

Lịch công tác 23-28/4/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 17/9

- Kiểm tra CSMN tư thục (chiều)
- Tập huấn chuyên môn (3 ngày)

- Xã Ea Nam
- TP HCM

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Công

Thứ 3 18/9

 

 

 

Thứ 4 19/9

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc mầm non (sáng)

- Phòng GD

- Đ/c Hoà, Viễn, Thu…

Thứ 5 20/9

 

 

 

Thứ 6 21/9

- Tổ chức Đại hội Cựu giáo chức

- Phòng GD

- LĐ, CV

Thứ 7 22/9

 

 

 

CN 23/9

 

 

 

Lịch công tác 17-23/9/2018

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 16/4

 

 

 

Thứ 3 17/4

- Họp hiệu trưởng về công tác BHYT (sáng)
- Kiểm tra
- Kiểm tra

- Phòng GD
- THCS N.V.Trỗi
- TH N.Khuyến, N.T.Gưh

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 18/4

- Kiểm tra

- THCS Ngô Quyền

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 5 19/4

- Đưa đoàn học sinh thi vẽ tranh cấp tỉnh
- Tham gia giải bóng chuyền của huyện (ngày 19-22/4)

- TP BMT
- Nhà Văn hoá

- Đ/c Viễn, Thu
- Đ/c Chinh

Thứ 6 20/4

 

 

 

Thứ 7 21/4

 

 

 

CN 22/4

 

 

 

Lịch Công tác 16-22/4/2017

Xem lịch

Ngày

Nội dung công việc

Địa điểm

Người phụ trách

Thứ 2 21/5

- Dự họp (chiều)
- Dự đánh giá hiệu trưởng

- Phòng Tài chính
- Các trường

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Chinh, Anh

Thứ 3 22/5

- Dự họp
- Dự hội nghị về dạy học 2 buổi/ngày

- Sở Giáo dục
- Sở Giáo dục

- Đ/c Hoà
- Đ/c Chinh, Anh

Thứ 4 23/5

- Làm việc với báo Công thương (chiều)
- Dự hội nghị phần mềm tuyển sinh

- Dự đánh giá hiệu trưởng

- Phòng GD
- Sở Giáo dục

- Các trường

- Đ/c Hoà
- Đ/c Viễn, Công, Anh

Đ/c Chinh

Thứ 5 24/5

- Dự xét tốt nghiệp THCS (ngày 24-25/5)


- Các trường THCS

- Đ/c Viễn, Công

Thứ 6 25/5

 - Dự đánh giá hiệu trưởng

 - Cac trường 

 - Đ/c Chinh

Thứ 7 26/5

 

 

 

CN 27/4

 

 

 

Lịch công tác 21-27/5/2018

Xem lịch