Quyết định 826/QĐ-UBND, ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 826.pdf