Thursday, 11/08/2022 - 02:23|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ngày đăng: 02/08/2019 432 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018