Wednesday, 21/04/2021 - 00:01|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Quyết định về việc của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 257 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 3394/QĐ-UBND, ngày 12/11/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019 (bổ sung 07 cá nhân Trường THCS Nguyễn Du)
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 3182/QĐ-UBND, ngày 01/10/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 475 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2789/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng Giấy khen năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 409 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ số 2792/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 414 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ số 2791/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ số 2790/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 296 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 1585/QĐ-TTg, ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện Ea H'Leo năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 298 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2273/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017-2018 (cho các trường tư thục và TTNN-GDTX)
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 281 lượt tải | 0 file đính kèm
  QĐ 2303/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018
 • Quyết định về việc khen thưởng Giấy khen năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 266 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2301/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 272 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2300/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018