Friday, 14/08/2020 - 07:38|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Quyết định về việc của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 3394/QĐ-UBND, ngày 12/11/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019 (bổ sung 07 cá nhân Trường THCS Nguyễn Du)
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 146 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 3182/QĐ-UBND, ngày 01/10/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 352 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2789/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng Giấy khen năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 285 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ số 2792/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 289 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ số 2791/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2018-2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ số 2790/QĐ-UBND, ngày 19/8/2019
 • Quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 181 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 1585/QĐ-TTg, ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện Ea H'Leo năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2273/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017-2018 (cho các trường tư thục và TTNN-GDTX)
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 164 lượt tải | 0 file đính kèm
  QĐ 2303/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018
 • Quyết định về việc khen thưởng Giấy khen năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2301/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2300/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018