Friday, 01/07/2022 - 18:27|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Quyết định về việc tặng Cờ thi đua năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 379 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2585/QĐ-UBND, ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk
 • Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Tập thể lao đông xuất sắc năm học 2017-2018
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 360 lượt tải | 1 file đính kèm
  QĐ 2271/QĐ-UBND, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk
 • Nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 419 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bùi Thúy Vân Giang-TH Kim Đồng
 • Một số biện pháp giúp học sinh lớp hai học tốt phân môn Chính tả
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 419 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nguyễn Thị Miền-TH Kim Đồng
 • Nâng cao hiệu quả việc dạy môn Đạo đức ở tiết “Luyện tập” góp phần hình thành phẩm chất cho học sinh
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
  Dương Thị Hạnh-TH Kim Đồng
 • Tạo và sử dụng các đoạn phim Plash trong dạy học sinh cấp THCS
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 314 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trần Thị Bích Luỹ-THCS Chu Văn An
 • Một số giải pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 436 lượt tải | 1 file đính kèm
  Quách Đình Bảo-TH Nguyễn Khuyến
 • Giáo dục pháp luật qua môn Sinh học
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 385 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trần Đức-THCS Lê Lợi
 • Biện pháp kích thích tính tích cực, tự giác trong học tập cho học sinh tiểu học
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 420 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phạm Thị Giang Thanh-TH Kim Đồng
 • Dùng kỹ thuật trích hình trong chứng minh Hình học 7, 8
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 325 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hoàng Tấn Thành-THCS Lê Lợi  
 • Một số biện pháp phối kết hợp nhằm nâng cao chất lượng đạo đức học sinh ở trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 377 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chu Minh Hải-THCS Nguyễn Văn Trỗi
 • Giáo dục pháp luật cho học sinh tại trường THCS Nguyễn Du hiện nay
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 410 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết-THCS Nguyễn Du