Friday, 01/07/2022 - 17:06|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Các giải pháp phát huy công tác xã hội hóa giáo dục, để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 324 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trần Văn Châu-TH Lê Lai
 • Một số biện pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 362 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trần Đức-THCS Lê Lợi
 • Một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác tich cực cho học sinh lơp 1, 2
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 395 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phạm Thị Giang Thanh-TH Kim Đồng
 • Kinh nghiệm tổ chức hoạt động phong trào Đội trong trường tiểu học đạt hiệu quả cao
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 361 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nguyễn Thị Minh Thủy-TH Lý Tự Trọng
 • Một số giải pháp dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) nhân rộng
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 370 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nguyễn Thị Loan  - TH Lê Văn Tám
 • Một số biện pháp giúp giáo viên phát triển kĩ năng cho Học sinh trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 325 lượt tải | 1 file đính kèm
  Phạm Thị Hồng Hạnh-TH Lý Tự Trọng
 • Thiết kế bài dạy môn GDCD theo định hướng phát triển học sinh THCS
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 382 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lưu Thị Ngọc Thúy-THCS Lê Lợi
 • Bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Ngữ văn thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hoàng Quế Anh-THCS Lê Hồng Phong
 • Dạy học theo hướng tích hợp kiến thức liên môn các văn bản nhật dụng ở THCS
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đinh Thị Như Hường-THCS Lê Hồng Phong
 • Một số biện pháp giúp GV-HS lớp 4 học tốt môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 384 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hà Xuân Thuyên-TH Võ Thị Sáu
 • Tích hợp một số môn học vào giảng dạy môn Sinh học – THCS để nâng cao chất lượng dạy học”
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 372 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đinh Thị Mây Ngàn-THCS Ngô Quyền
 • Dạy học phân hóa đối tượng học sinh trong môn Hóa học ở trường THCS
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đặng Đình Tâm-THCS Lê Quý Đôn