Friday, 01/07/2022 - 17:32|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Ngô Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02623.501327
 • Trần Ngọc Viễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02623.912813
 • Bùi Đức Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0814.102345
 • Vương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02623507536
  • Email:
   anhvuongttrpgd@gmail.com