Friday, 01/07/2022 - 18:11|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)

Hồ sơ chào hành cạnh tranh gói thầu Mua sắm bàn ghế học sinh, bảng chống lóa cấp cho các trường học mới xây trên địa bàn huyện

Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực