Friday, 01/07/2022 - 18:13|
Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H'Leo (đang chạy thử nghiệm)
 • Thể lệ Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 325 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi “Đại sứ văn hóa học” năm 2020
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 317 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch 148/KH-UBND, ngày 24/9/2019 của UBND huyện về tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea H’Leo”
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 477 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ea H’Leo”
 • Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 410 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm 2019
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 461 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ III
  | PHÒNG GD & ĐT HUYỆN EA HLEO | 383 lượt tải | 0 file đính kèm